Halloween Repairs

Notes from the underground

recraft@pm.me
2018-11-01

Under allahelgonaledigheterna påbörjades några lagningar i jordkällaren. Den inre syllstocken som källarens inre tak vilar på har blivit delvis uppäten av myror och det som är kvar är till stor del ruttet till följd av läckage från taket. Även en bärande takbjälke är i riktigt dåligt skick, vilket medfört att det inre taket kavat in. Det inre taket är i dåligt skick och består av 1"-brädor utan spånt, isolerat med grovt sågspån ovanpå.

Det är därför dags att påbörja lagningar - först och främst en syllstockslagning och inskarvning av en ny golvbjälke.

Jordkällaren

I jordkällaren trivs både källarspindlar och tidigare även myror.

Jordkällaren har ett tegeltak i behov av omläggning och ytterligare lagningar.

Figur 1: Jordkällaren har ett tegeltak i behov av omläggning och ytterligare lagningar.

Efter en längre period med delvis trasigt yttertak har jordkällaren - som består av ett yttre skal och en inre “kammare” skiljda åt av en metertjock mur - utvecklat ett hål rakt igenom ena “väggen”. Den kan inte längre hålla kylan ute, vilket blir ett problem för vattenpumpsanläggningen som inte får frysa sönder.